Alimenty

Alimenty

Tak, jak obydwoje rodzice mają prawo oraz obowiązek utrzymywania osobistych oraz bezpośrednich kontaktów ze swoim dzieckiem, tak i na nich obydwojgu spoczywa również obowiązek alimentacyjny polegający na partycypowaniu w ponoszeniu bieżących kosztów utrzymania ich małoletniego dziecka.

Należy pamiętać o tym, że nawet już uregulowany sądownie obowiązek alimentacyjny nie pozostaje ustalony „raz na zawsze”. Wysokość alimentów zależy bowiem nie tylko od usprawiedliwionych potrzeb małoletniego dziecka, ale także i od możliwości zarobkowych oraz majątkowych osoby zobowiązanej do alimentacji.

W praktyce istnieje zatem możliwość podwyższenia, obniżenia, a nawet zniesienia w całości obowiązku alimentacyjnego rodzica względem jego dziecka. Kluczowym wymogiem jest tu jednak istotna zmiana okoliczności oraz stanu faktycznego sprawy od czasu ostatniego orzekania przez Sąd w przedmiocie wysokości alimentów rodzica na rzecz jego dziecka.