Kancelaria Adwokacka

Adwokat Marta Sankowska

Jako adwokat, za swój cel zawodowy stawiam sobie udzielanie profesjonalnej pomocy prawnej na najwyższym poziomie oraz zapewnienie bieżącego doradztwa prawnego z zakresu prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego.


O Kancelarii

O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokata Marty Sankowskiej oferuje pełnowymiarową oraz kompleksową pomoc prawną dla Klienta indywidualnego z zakresu prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego na najwyższym jakościowo poziomie.

Kancelaria oferuje obsługę prawną dla Klientów na każdym etapie toczącego się postępowania sądowego – poczynając od udzielania wstępnych porad prawnych, przez przygotowywanie niezbędnych pism procesowych (pozwów/wniosków/innych pism procesowych) aż po reprezentację Klientów przed Sądami wszystkich instancji i prawomocne zakończenie postępowania.

Dopasowuję charakter świadczonych usług do konkretnych potrzeb oraz interesów mojego Klienta, z dbałością o jego dobro oraz z pełnym zaangażowaniem. Wykazuję się zrozumieniem zgłaszanych mi przez Państwa problemów, dlatego działania zawsze dopasowuję do charakteru powierzonej mi sprawy, poszukując takich rozwiązań, które nie tylko spełnią oczekiwania moich Klientów, ale które będą dla nich również korzystne z punktu widzenia ich indywidualnych interesów.

W 2014 roku ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i od tego czasu praktycznie nieprzerwanie pracuję w branży prawniczej, zdobywając doświadczenie w kilku renomowanych kancelariach adwokackich i adwokacko-radcowskich w Warszawie.

Od 2016 roku jestem członkiem Izby Adwokackiej działającej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zaś aplikację adwokacką ukończyłam w 2018 roku, zwieńczoną zdaniem adwokackiego egzaminu zawodowego w 2019 roku. W tym samym roku rozpoczęłam również własną działalność zawodową, prowadząc indywidualną Kancelarię adwokacką.

Zakres usług

Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym następujących rodzajów spraw:

Mój sposób pracy

Na początku umawiam się z Klientem na spotkanie, podczas którego szczegółowo omawiamy istniejący problem oraz jego możliwe rozwiązania – z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego Klienta oraz stosownie do sytuacji, w jakiej się on znajduje. Mając na względzie delikatny charakter spraw rodzinnych, jakimi na co dzień się zajmuję, swoim Klientom oferuję nie tylko profesjonalną pomoc i bieżące doradztwo, ale również i wsparcie emocjonalne, poczucie bezpieczeństwa, zrozumienie oraz empatię, aby każdy mój Klient miał pewność, że znajduje się w dobrych rękach, zaś jego sprawa prowadzona jest rzetelnie, profesjonalnie oraz z najwyższym zaangażowaniem, troską i dbałością o każdy detal.

Chcąc jak najszybciej rozpocząć pracę nad powierzoną mi sprawą, zawsze proponuję Klientom, aby już na naszym pierwszym spotkaniu posiadali ze sobą wszelkie dokumenty, które mogłyby okazać się przydatne – dzięki temu już podczas naszej pierwszej rozmowy będę miała możliwość skutecznie oraz trafnie zdiagnozować problem i zaproponować takie rozwiązania, które będą najkorzystniejsze dla Klienta.

Moja pomoc prawna nie ogranicza się jednak tylko i wyłącznie do udzielenia Klientowi wstępnej porady prawnej oraz napisania pisma procesowego. Swoich Klientów reprezentuję także na rozprawach sądowych przed Sądami wszystkich instancji, zapewniając Państwu swoją pomoc, wsparcie oraz poczucie bezpieczeństwa na każdym etapie postępowania sądowego aż do jego prawomocnego zakończenia.

Dla moich Klientów jestem dostępna na każdym etapie postępowania sądowego. Przed każdą rozprawą sądową mają więc Państwo możliwość omówienia ze mną sprawy osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną, co pozwoli Państwu na bieżąco „monitorować” przebieg toczącego się postępowania oraz przygotować się do poszczególnych jego etapów.

Wynagrodzenie

Zazwyczaj każdą sprawę wyceniam indywidualnie

Zawsze na moim pierwszym spotkaniu z Klientem od razu informuję również o wysokości wynagrodzenia za moją pracę oraz o wysokości innych opłat sądowych, które Klient będzie zobowiązany ponieść w toku postępowania sądowego, aby obie strony miały w tym zakresie pełną klarowność oraz przejrzystość, co pozwoli uniknąć później ewentualnych nieporozumień.

Na wysokość honorarium wpływ ma wiele bardzo różnych czynników – takich, jak na przykład:

  • rodzaj i charakter sprawy, której ma dotyczyć postępowanie sądowe
  • stopień skomplikowania sprawy i jej trudność
  • przewidywany czas trwania postępowania sądowego
  • etap postępowania sądowego, na jakim sprawa się znajduje (jeżeli postępowanie jest już w toku)
  • miejsce toczącego się postępowania sądowego

Ponieważ kwestia wynagrodzenia za świadczone przeze mnie usługi prawne jest sprawą bardzo indywidualną, wysokość mojego honorarium z każdym Klientem także jest ustalana indywidualnie i bezpośrednio na spotkaniu, jednak w tym zakresie istnieje elastyczność – w szczególności mają Państwo możliwość uiszczenia wynagrodzenia w systemie ratalnym, w zależności od sytuacji finansowej Klienta, aby nie stanowiło ono dla niego nadmiernego obciążenia.