Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Zazwyczaj każdą sprawę wyceniam indywidualnie

Zawsze na moim pierwszym spotkaniu z Klientem od razu informuję również o wysokości wynagrodzenia za moją pracę oraz o wysokości innych opłat sądowych, które Klient będzie zobowiązany ponieść w toku postępowania sądowego, aby obie strony miały w tym zakresie pełną klarowność oraz przejrzystość, co pozwoli uniknąć później ewentualnych nieporozumień.

Na wysokość honorarium wpływ ma wiele bardzo różnych czynników – takich, jak na przykład:

  • rodzaj i charakter sprawy, której ma dotyczyć postępowanie sądowe
  • stopień skomplikowania sprawy i jej trudność
  • przewidywany czas trwania postępowania sądowego
  • etap postępowania sądowego, na jakim sprawa się znajduje (jeżeli postępowanie jest już w toku)
  • miejsce toczącego się postępowania sądowego

Ponieważ kwestia wynagrodzenia za świadczone przeze mnie usługi prawne jest sprawą bardzo indywidualną, wysokość mojego honorarium z każdym Klientem także jest ustalana indywidualnie i bezpośrednio na spotkaniu, jednak w tym zakresie istnieje elastyczność – w szczególności mają Państwo możliwość uiszczenia wynagrodzenia w systemie ratalnym, w zależności od sytuacji finansowej Klienta, aby nie stanowiło ono dla niego nadmiernego obciążenia.